Sürüngenler

Kertenkele 

Boy: 3 – 15 cm

Üreme: Kertenkelelerin bazı türleri yumurtlayarak bazı türleri yavrulayarak ürer.

Kertenkele, (Lacertilia) alt takımının, özellikle özkertenkelegiller (Lacertidae) familyası türlerinin genel adı.Kertenkele sürüngen hayvanlar grubundan olup omurgalı hayvandır. Kertenkele genelde yeşil renkli olup türlerine göre farklı renkleri vardır yani yaşadığı ortamın rengini alırlar. Kertenkele ormanda ve ağaçlıklar arasında bulunan türleri yeşil iken çölde ve kısal kesimde bulunanlar kumrenginde veya kaya üzerinde yaşayanlarda kaya renginde olur. Kertenkelenin türleri genelde dört ayaklı olup bazı türlerinde iki ayağı vardır.

Akrep

Boy: 2 – 15 cm

Akrep (Scorpiones), takımını oluşturan genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan, vücutları sert kitin bir tabaka ile örtülü, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehir iğnesi bulunan eklembacaklılara verilen ad.. Akrep, yürüdüğünde kuyruğunu kaldırır.Kaygan yüzeylere tırmanamaz. Halk arasında vücudunun son bölümü her ne kadar akrebin kuyruğu olarak biliniyorsa da, gerçekte karın kısmının daralan uzantısıdır.Taşların altında, duvar yarıklarında, kurumuş ağaç kabukları altında veya yer altında kazdıkları dehlizlerde rastlamak mümkündür. Karlı bölgeler hariç hemen hemen her yerde yaşarlar.

Yılan

Boy: Birkaç santim – 10m üzeri

Üreme: Yumurtalardan ergine benzer yavrular çıkar.Gebelik süresi 2 aydır.

Yılan, pullular (Squamata) takımının yılanlar (Serpentes) alt takımını oluşturan, yerde sürünerek hareket eden, pullu, uzun hayvanların ortak adı.Yılan zehiri av etini eritmeye yarayan kuvvetli bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı vardır. Ağızlarına parmak sokulduğunda veya dişlendiğinde tükürüklerinden dolayı yanma ve şişme yapar. Dişleri sökülen zehirli yılanlarda dişler tekrar sürer. Yılanların renkleri ve boyları çeşitlidir. Zehirli yılanların başları üçgen ve kuyrukları küt olduğu söylenirse de bunlar kesin belirtiler olamaz. Her yılanı zehirli kabul ederek onlardan sakınmak gerekir.