Kanatlılar

Kara Sinek 

Boy: 0,5 – 1,5 cm

Karasinek, kısa ama yoğun ve bereketli bir hayat sürer. Eğer yumurtaları 25 derece sıcaklıktaki nemli bir yere bırakılırsa yumurtalar, 10 saat gibi kısa bir zaman zarfında açılırlar.Bir defada yaklaşık olarak 100’ün üstünde, hayatı boyunca da 600-1000 yumurta bırakabilir. Nisan ayı ortalarında yumurtasını bırakan bir karasinekten gelen neslin, aynı yılın Eylül ayı ortalarında bıraktığı yumurta sayısı 5 trilyonu geçer.Diptera (çiftkanatlılar) takımının Muscidae familyasından yaygın bir sinek türü olan ve ev sineği olarak da adlandırılan karasinek, yerleşim bölgelerindeki bütün sineklerin % 90’ını meydana getirir.Yaşayabilmek için gerekli şartları ancak insanların ve insanlarla birarada bulunan hayvanların yaşadıkları yerlerde bulur.

At Sineği 

Boy: 0,5 – 1,8 cm

At sineği, beyaz yüzü olmasa, iri bir arı zannedilebilirdi. Hızlı uçamamasma rağmen, açık sarı renkli yumurtalarını, atların, katırların ve eşeklerin bacaklarındaki, göğüslerindeki ve omuzlarındaki kıllara tek tek yapıştırmayı başarır. Yumurtalardan çıkan kaşıtıcı larvalar, bahis konusu hayvanlar tarafından yalanarak yutulur. O zaman, ağızlarının çevresindeki cengeller aracıyla mide cidarlarına tutunurlar. Bazı hallerde, hayvanların midelerinin iç yüzleri tamamıyle bu kıpır kıpır larvalarla kaplanır. Uzunlukları 18 milimetreye kadar çıkan larvalar, kışı beslenerek geçirdikten sonra ilkbaharda, atın veya katırın mide cidarını bırakarak dışkılarla dışarı atılırlar. Bundan sonra toprağın içine girerek pupa olur, yazın da sinek olarak toprağın yüzüne çıkarlar. Artık çiftleşip gelecek kuşak için yumurta yumurtlamaya hazırdırlar.

Güve

Boy: 5 – 10 mm

Güve üreme erkek ve dişi Güvenin çiftleşmesi ile olur. Güve çiftleştikten sonra yumurta bırakacak ortam arar ve uygun bir yer bulduğunda kendine bir koza örer ve içine de yumurtasını bırakır. Güve haşeresi yılda 4 – 5 defa çiftleşebilirler. Güve yumurtası ortama bağlı olarak genellikle 1 – 2 haftada olgunlaşır ve yumurtadan larvalar çıkar ve yaklaşık 1 ay içinde erginliğe ulaşırlar. Güve, odun, kumaş ve kürk gibi şeylere musallat olan çeşitli cinsten böcek ve kurtçuklara verilen ortak ad.Gerçek güveler, evlerde yaşayan küçük parlak böceklerdir.